රෝබට් ඇක්ටින් මහතා එංගලන්තයේ ධම්මානන්ද පැවිදි දිවියට

05 (2)

එංගලන්ත ජාතික  62 හැවිරිදි රෝබට් ඇක්ටින් මහතා එංගලන්තයේ ධම්මානන්ද නමින්  අක්මිමන මානවිල ශ්‍රි ඛෙත්තාරාම විහාරස්ථානයේ දි පැවිදි දිවියට ඇතුලත් වී තිබෙනවා.

2 (2)03 (1) (1)

රෝබට් ඇක්ටින් මහතා ගිහිකළ එංගලන්තයේ මැන්චෙස්ටර් නගරයේ පාසලක නියෝජ්‍ය විදුහල්පතිවරයකු ලෙස කටයුතු කර තිබෙනවා.

බුදු දහම පිළිබද පැහැදි නිවන් ශාන්තිය  උදාකර ගැනිම සදහා තමන් පැවිදි දිවියට ඇතුලත් බව රෝබට් මහතා සඳහන් කර ඇති අතර ඔහු පැවිදි දිවියට  ඇතුලත්කිරිම සදහා අවශ්‍ය මගපෙන්විම සිදුකොට ඇත්තේ  දැනට එංගලන්තයේ මැන්චෙස්ටර් නගරයේ විහාරස්ථානයක වැඩ වාසය කරන ගල්පොත්තයායේ ප්‍රේමානන්ද හිමියන්.

1 (4)05 (2)

මෙම පැවිදි පිංකම මහා සංඝරත්නයේ හා  විහාරස්ථ දායක දායිකාවන්ගේ සහභාගිත්වයෙන්  ඛෙත්තාරාම විහාරස්ථානයේ දි පසුගියදා පැවැත්වුණා.