ඩොලරයේ විකුණුම් මිල රු.307.52 දක්වා ඉහළට

dollar-rupee

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව දෛනිකව නිකුත් කරන විනිමය අනුපාතිකය අනුව පසුගිය දින කිහිපය තුළ එක්සත් ජනපද ඩොලරයේ මිල යළි ඉහළ යාමක් සිදුව තිබෙනවා.

ඒ අනුව අද (10) ඩොලරයක ගැනුම් මිල රු.297.93 ක් ලෙස හා විකුණුම් මිල රු.307.52 ක් ලෙසයි ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව නිවේදනය කර තිබෙන්නේ.

මෙම ඉහළ යෑම ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකු වෙබ් අඩවියේ දක්වා ඇති ආකාරය පහතින්.

6666e38c51285