ඇදසිටි කමිසයෙන් මුහුණ ගැටගසා ඝාතනය කර ඇති බවට සැක මළසිරුරක් වාද්දුව වෙරලෙන් හමුවෙයි.

WhatsApp Image 2024-06-10 at 15.13.54

ඇදසිටි කමිසයෙන් මුහුණ ගැටගසා ඝාතනය කර ඇති බවට සැක මළසිරුරක් වාද්දුව වෙරලෙන් හමුවෙයි.

ගල්පාත චන්දන පෙරේරා

ඇදසිටි කමිසයෙන් මුහුණ ගැටගසා ඝාතනය කර ඇති බවට සැකසහිත මළසිරුරක් වාද්දුව පොහද්දරමුල්ල වෙරලේ තිබී හමුව ඇති බව වාද්දුව පොලිසිය පවසයි.

මියගොස් ඇති පුද්ගලයා කවුරුන්ද යන්න මෙතෙක් හඳුනාගෙන නොමැති බව පොලිසිය පවසයි.
නිල් පැහැති කලිසමකින් සහ සුදු මේස් බැමියමක් ඇද සිටින පුද්ගලයා වයස අවුරුදු 40 – 45 ත් අතර වියේ පසුවන අයෙකු බවට පොලිසිය සැක කරයි

පානදුර කොට්ඨාස අපරාධ ස්ථාන පරීක්ෂණාගාර නිලධාරීන් පැමිණ පරීක්ෂණ ආරම්භ කර ඇති අතර
වාද්දුව පොලිසියද පරීක්ෂණ මෙහෙයවයි.