සයිනොපෙක් ඉන්ධන මිලද සංශෝධනය කෙරේ

ඊයේ දිනයේදී සංශෝධනය වුනු සිපෙට්කෝ ඉන්ධන මිලට සමගාමීව, අද (01) සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි සයිනොපෙක් ඉන්ධන මිල ද සංශෝධනය කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව ඔක්ටේන් 92 වර්ගයේ පෙට්‍රල් ලීටරයක් රුපියල් 10කින් පහත දමා සිපෙට්කෝ මිලට සමාන කර ඇති අතර, එහි නව මිල රුපියල් 355 බව සඳහන්.

එසේම ඔටෝ ඩීසල් ලීටරයක් රුපියල් 19කින් පහළ දමා ඇති අතර, එහි නව මිල රුපියල් 314 ක් වනවා.

ඒ අනුව ඔටෝ ඩීසල් ලීටරයක මිල සිපෙට්කෝ මිලට වඩා රුපියල් 3 ක් අඩුවෙන් අලෙවිකරන අතර සෙසු ඉන්ධන මිල ගණන් සිපෙට්කෝ මිලට සමාන වෙනවා.