අයහපත් කාලගුණය හේතුවෙන් විපතට පත්වූවන්ට කඩිනම් සහන සලසන ලෙස ජනපතිගෙන් උපදෙස්

ranil-teach-1

අයහපත් කාලගුණය හේතුවෙන් විපතට පත් ජනතාවට කඩිනම් සහන සලසන ලෙස ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ නිලධාරීන්ට උපදෙස් ලබාදී තිබෙනවා.

ඒ අනුව ආපදා තත්ත්වය පහව යන තුරු සහන සේවා කටයුතු අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක කරන ලෙසද උපදෙස් ලබාදී ඇති බවයි සඳහන් වෙන්නේ.

මිය ගිය පුද්ගලයන් වෙනුවෙන් වන්දි මුදල් ලබාදීමට ද මේ වන විට ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය කටයුතු කර ඇති බවයි වැඩිදුරටත් සඳහන් වෙන්නේ.