ඉල්ලුමට සරිලන සැපයුම නොමැති වීම බිත්තර මිල ඉහළ යාමට හේතුවයි – සත්ත්ව නිෂ්පාදකයින්ගේ සංගමය

egg

වෙළඳපොළේ දේශීය බිත්තර මිල යලිත් ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.

ඉල්ලුමට සරිලන සැපයුමක් සපයා ගැනීමට නොහැකි වීම හේතුවෙන් බිත්තර මිල මෙලෙස ඉහළ ගොස් ඇති බවයි සත්ත්ව නිෂ්පාදකයින්ගේ සංගමයේ සභාපති අජිත් ගුණසේකර සඳහන් කළේ.

කුකුල් මස් හා බිත්තර හිඟයක් නොමැති බවද මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් ඔහු සඳහන් කළා.

ඒ අනුව ඉදිරි දින කිහිපය තුළදී ඒවායේ මිල ගණන් පහත යනු ඇති බවයි සත්ව නිෂ්පාදකයින්ගේ සංගමයේ සභාපති අජිත් ගුණසේකර වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ.