සමගි ජන සන්ධානය සහ නිදහස ජනතා සභාව අතර ගිවිසුමට අත්සන් තබයි

sajith-gl-agreement

සමගි ජන සන්ධානය සමඟ නිදහස ජනතා සභාව නිල වශයෙන් ගිවිසුමකට එළඹීම අද (05) සිදු වී තිබෙනවා.

ඒ අනුව විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස සහ නිදහස ජනතා සභාවේ සභාපති ජී.එල් පීරිස්ගේ සහභාගීත්වයෙන් බණ්ඩාරණායක සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේදී එය පැවැත්වූ බවයි වාර්තා වෙන්නේ.

මේ සඳහා නිදහස ජනතා සභාවේ සහ සමඟි ජන බලවේගයේ මන්ත්‍රීවරුන් රැසක්ද එක්ව තිබෙනවා.