කථානායකට එරෙහි විශ්වාසභංග විවාදයට තවත් දිනයක්

mahinda-yapa-abe

කථානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධනට එරෙහි විශ්වාසභංග යෝජනාව අද (19) සිට 21 වනදා දක්වා විවාදයට ගැනීමට පක්ෂ නායක රැස්වීමේදී තීරණය කර තිබෙනවා.

ඉන් අනතුරු ලබන 21 වනදා ඊට අදාළ ඡන්ද විමසීම පැවැත්වීමටයි වැඩිදුරටත් තීරණය කර තිබෙන්නේ.