69 ලක්ෂයේ අභිලාෂ ඉටුකළ හැකි නායකයෙක් ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත් කරනවා – ගම්මන්පිල

udaya-gammanpila-1

69 ලක්ෂයේ අභිලාෂ ඉටුකළ හැකි නායකයෙක් එළඹෙන ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත් කරන බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී උදය ගම්මන්පිල පවසනවා.

ඒ අනුව 69 ලක්ෂයක් ඡන්දය ලබාදුන්නේ රනිල් වික්‍රමසිංහ එළවීමට හා සජිත් ප්‍රේමදාස, අනුර කුමාර දිසානායකද එම ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත්වී සිටියදී බවයි මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් මන්ත්‍රීවරයා සඳහන් කළේ.

ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 69 ලක්ෂයේ අභිලාෂ ඉටු කිරීමකින් තොරව පළා ගියද එම අභිලාෂ ඉටුකළ හැකි නායකයෙක් මෙවර ඉදිරිපත් කරන බවයි ඔහු වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ.