ජුනි 15 සිට ඖෂධ මිල 16% කින් අඩු කිරීමට පියවර ගන්නවා – කෙහෙලිය රඹුක්වැල්ල

tablat

ඩොලරයට සාපේක්ෂව රුපියලේ අගය ඉහළ යෑම හමුවේ ඖෂධ මිල අඩු කිරීමට පියවර ගන්නා බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය කෙහෙලිය රඹුක්වැල්ල පවසනවා.

ඒ අනුව ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරියේ ලියාපදිංචි ඖෂධ මිල ජුනි 15 වනදා සිට 16%කින් අඩු කිරීමට කටයුතු කරන බවයි අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ.