මේ සති 3 තමයි දුෂ්කරම කාලය – අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ

RANIL

පවතින ඉන්ධන හා ගෑස් තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ
මහතා  (14) ප්‍රකාශයක් සිදුකරමින් කියා සිටියේ ඉන්ධන හා ගෑස් සම්බන්ධයෙන්
අති දුෂ්කර සති තුනක කාලය එළඹ ඇති  බවයි.

ගෑස් නැවත් පැමිණ ඇති බවත් අත්‍යවශ්‍ය සේවාවන්ට පමණක් එය ලබා දෙන බවත් ඉන් පසුව එන නැව් වලින් තවත් මාස හතරකට ලබාදීමට අපේක්ෂා කරන බවත් කීය.තියන හැටියට ඊළග නැව එන්න දින 14 ක් යනු ඇති බවත් කීය.
ඉන්ධන තත්වය සැලකීමේදී සියයට 50 ක් පමණක් තිබෙන බව කියන අගමැතිවරයා ප්‍රවාහන ඇතුළු අත්‍යවශ්‍ය සේවාවන්ට පමණක් තොග ලබාදෙන බවත් දින 7 කට ඒවාට ලබාදීමට ප්‍රමාණවත් බවත් 16 වනදා නැවක් ලංකාවට ඒමට නියමිත බවත් තව නැව් දෙකක් ගැන බලාපොරොත්තු ඇති බවත්ඒ අනුව දළ වශයෙන් මාසය අවසන් වනතෙක් තව කොටස් නිකුත් කිරීමට හැකිවනු ඇතැයි සැලසුමක් ඇති බවත් කීය.මේ ආකාරයට ඊළඟ
මාසයටද එම සැලසුමම ක්‍රියාත්මක කිරීමට සාකච්ඡා කරන බව කීය. පසුව
ඉන්දියානු ණය ලබාගෙන ඉතිරි ටික කරන්නට අපේක්ෂා කරන බව කීය.
ඩොලර් මෙන්ම රුපියල් හිඟයක් ද පවතින බැවින් මුදල් මුද්‍රණය කිරීමට අවසර
ගත් බවද අග්‍රාමාත්‍යවරයා සඳහන් කර සිටියේය.

අපට ආදායම් නැහැ. මේ නිසා රුපියලේ හිඟ ප්‍රශ්නය මේ වසර අවසන තෙක්ව යනවා.. ඩොලර් හිඟය අයිඑම්එෆ් ලවා විසදාගන්න බලනවා… ඔහු කීය.
ඊයේ ඇමරිකානු රාජ්‍ය ලේකම් තමාට කතා කර සහය දෙන බව කී බවත් ජනපති බයිඩන් තානාපති අමතා සහය පළ කළ බවත් කීය. ජපානය සමග ලංකාවට පැවති ගැටලු විසඳාගනිමින් යන බවත්, ලෝක ආහාර වැඩසටහනද සහය දෙන්නට සූදානමින් සිටින බවත් කීය.

චීනයේ හිටපු තානාපති දන්වා සිටි පරිදි චීනයේ සහය ලබාගත හැකි මට්ටමක්
පවතින බවත්, තෙල් ගන්නට ඉන්දියාවෙන් ණය ලැබෙන බවත් කීය.
ජනතාවට මේ නිසා දුක් විදින්නට සිදුවීම ගැන කණගාටුවන බවත් ප්‍රශ්න
ඉක්මණින් විසදන්නට බැරිව යාම ගැනත් කණගාටුවන බවත් අගමැති අවසන් වශයෙන් පැවසීය.