කැබිනට් අමාත්‍යවරු 9 ක් දිවුරුම් දෙති

SL_logo-1

කැබිනට් අමාත්‍යවරුන් 9 දෙනෙකු අද පෙරවරුවේ ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ඉදිරියේ දිවුරුම් දී තිබේ

වරාය නාවික හා ගුවන් සේවා අමාත්‍ය- නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා
අධ්‍යාපන අමාත්‍ය – සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත
සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය – කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල .
අධිකරණ බන්ධනාගාර කටයුතු හා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍ය
– විජයදාස රාජපක්ෂ
සංචාරක හා ඉඩම් අමාත්‍ය- හරීන් ප්‍රනාන්දු
වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍ය  -රමේෂ් පතිරණ
කම්කරු හා විදේශ රැකියා අමාත්‍ – මනූෂ නානායක්කාර
වෙළඳ වානිජ හා ආහාර සුරක්ෂිතතා අමාත්‍ය – නලින් ප්‍රනාන්දු
මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍ය – ටිරාන් අලස්