රනිල් – සජිත් ගැටුම

R-01-down

නිර්පාක්ෂික ආණ්ඩුවකට එක්වන්නැයි අග්‍රාමාත්‍යවරයා සමගි ජනබලවේගයෙන්
ඉල්ලීමක් කරමින් අද දින ලිපියක් යොමු කර තිබූ අතර තීරණයේ වෙනසක් නැතැයි විපක්ෂ නායක සජිත් කියයි.ආර්ථික හා දේශපාලන අර්බුදයට විසඳුම් සෙවීමේදී මහ පොළොවේ ජනතා මතයට අනුව විසඳුම් සෙවිය යුතු බවද ජනතාව මුහුණ දෙන ආර්ථික ගැටලු සඳහා විසඳුම් සෙවීමේදී ගනු ලබන නිවැරදි තීරණවලට වගකිව යුතු විපක්ෂයක් ලෙස සහයෝගය ලබාදෙන බව ද විපක්ෂ නායකවරයා අගමැතිවරයාට එවු ලිපියෙහි සදහන් වෙයි

සජබය අද යළි අවධාරණය කර ඇත්තේ තම පක්ෂයේ කිසිවෙකු රනිල්ට සහය දෙන්නේ නැති බවයි.