ආණ්ඩුවෙන් නිලධාරීන්ගේ විදෙස් ගමන් තහනම් කරයි

SL Govt
වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි සියලුම රාජ්‍ය නිලධාරීන්ගේ විදෙස් සංචාර අත්හිටුවීමට මුදල් අමාත්‍යංශය පියවර ගෙන ඇත.
ලොව පුරා පැතිර පවතින කොරෝනා වසංගතය මුල්කරගෙන මෙම තහනම පැනවීමට මුදල් අමාත්‍යංශ ලේකම් එස්.ආර්. ආටිගල මහතා තීන්දු කර ඇත.
නැවත දැනුම් දෙන තුරු මෙම තහනම ක්‍රියාත්මක කරන ලෙසට සියලුම අමාත්‍යංශ, රාජ්‍ය නොවන අමාත්‍යංශ ලේකම්වරුන්ට සහ ආයතන ප්‍රධානීන්ට දැනුම් දීමටද මුදල් අමාත්‍යංශය පියවර ගෙන තිබේ.