මතිවානන්ගේ පුටුවට ජයන්ත එයි

Jayantha Dharmadasa

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ නව උප සභාපතිවරයා ලෙස ආචාර්ය ජයන්ත ධර්මදාස පත් කිරිමට අද රැස්වූ විධායක කමිටු සභාව තීරණය කර තිබෙනවා.

හිටපු උප සභාපති කේ. මතිවානන්ගේ ඉල්ලා අස්වීම හේතුවෙන් පුරප්පාඩු වූ ධුරයට මෙම පත් කිරිම සිදුකොට තිබෙනවා.

ඉල්ලා අස්වීම සම්බන්ධයෙන් නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ඔහු පෙන්වා දී ඇත්තේ වත්මන් පරිපාලනය විනිවිදභාවයකින් තොරව කටයුතු කිරීම හේතුවෙන් තමා ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වන බවයි