මහේලට SSC ඉහළම තනතුරක්

Mahela 2
SSC කී‍්‍රඩා සමාජයේ වාර්ෂික මහා සභා රැස්වීම පසුගියදා පැවැත්වුනා.
එහිදී එම  කී‍්‍රඩා සමාජයේ කි‍්‍රකට් කමිටුවේ සභාපතිවරයා ලෙස ශ‍්‍රී ලංකා කි‍්‍රකට් කණ්ඩායමේ හිටපු නායක මහේල ජයවර්ධන පත් කර තිබෙනවා.
මීට පෙර SSC කී‍්‍රඩා සමාජයේ විධායක කමිටු සාමාජිකයෙකු ලෙස ද මහේල ජයවර්ධන කටයුතු කළා.
මහේල ශ‍්‍රී  ලංකාවෙන් බිහිවූ දක්ෂ කි‍්‍රකට් නායකයෙකු මෙන්ම දක්ෂ පිතිකරුවෙකුද වනවා.