ලූෂන් පුශ්පරාජ් IFBB Arnold Classic 2020 තරගාවලියේ අවසන් තරගයට

Lucian Pushparaj
මේ දින වල ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ පැවැත්වෙන IFBB Arnold Classic 2020 තරගාවලියේ අවසන් පස් දෙනා අතරට තේරී පත් වීමට ශ්‍රී ලංකාවේ ලූෂන් පුශ්පරාජ් සමත් වුණා
එහි අවසන් තරගය හෙට පැවැත්වීමට නියමිතයි .
අවසන් තරඟාවලියේ අවසන් පස් දෙනාට පැමිණීමට හැකි වීම ගැන ඔහු සතුට පල කරමින් පවසන්නේ කෙසේ හෝ පදක්කමක් ලබා ගැනීම තමන් අභිලාශය බවයි. මෙම තරඟාවලියේ අවසන් පස් දෙනාට පැමිණීමත් විශාල ජයග්‍රහණයක් බව ද කිව යුතුය. එමෙන්ම ඇමරිකාවේ සිටින ශ්‍රී ලාංකික ජනතාවට ලූෂන් සිය ආදරය සහ ස්තුතිය පුද කරමින් තමන්ට උදව් කල සියළු දෙනාට ද ඔහු සිය ස්තුතිය පුද කරයි.