මගේ කුඩුවේ බිත්තර දාන්න කාටවත් ඉඩ දෙන්නේ නැහැ – හිටපු ජනපති

Maithripala-Sirisena-SLFP-May-Day-Rally-2018

තමන් සෑදු කුඩුවල අනුන්ට බිත්තර දැමීමට ඉඩ නොදෙන බව හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන ප්‍රකාශ කර සිටිනවා.

හිටපු ජනාධිපතිවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කර සිටියේ චීනය විසින් පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයට ලබාදුන් වකුගඩු රෝහලට පත්වීම් ලබා දීමට රජයේ ඇතැම් පුද්ගලයින් සිදුකරනු ලබන මැදිහත්වීම් වලට පිළිතුරු දෙමින්.

” මෙම රෝහල චීනය විසින් තමන්ට ලබාදුන් තෑග්ගක්. මමයි ඒ රෝහලට පත්වීම් ලබා දෙන්නේ. දේශපාලන අවශ්‍යතාවයන් අනුව ඔවුන්ගේ ඕනෑ එපාකම් අනුව පත්වීම් දෙන්න බැහැ. මම හදපු කුඩුවල බිත්තර දාන්න ඉඩ දෙන්න නැහැ” යැයි හිටපු ජනාධිපතිවරයා කියා සිටියා.