නව ජනපති වැඩ භාර ගනිද්දී ජනපති ලේඛම්, ආරක්ෂක ලේඛම් පත් කිරීම් ද හෙට

IMG_6436.jpg
නව ජනාධිපති ලේකම්වරවයා ලෙස ආචාර්ය පී.බී. ජයසුන්දර මහතා පත් කිරීමට නියමිතය. මේ අතර අභිනව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා හෙට(19) පෙරවරුවේ සිය ධුරයේ වැඩ භාර ගැනීමට ද නියමිතය..
ඒ අනුව හෙට පෙරවරුවේ ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ ඒ මහතා සිය ධුරයේ වැඩ භාර ගැනීමට සියළු වැඩ සුදානම් කර ඇති බව සදහන් වෙනවා
ඒවගේම මේජර් ජනරාල් කමල් ගුණරත්න මහතා බොහෝ දුරට නව ආරක්ෂක ලේකම් ධුරයට පත් කරනු ඇති බව පැවසෙනවා.
ඒ අනුව මෙම පත්වීම් හෙට සිදු කෙරෙනු ඇත