ජන්ද නිලධාරීන් 51ක් ජාතික රෝහලට

COLOMBO, SRI LANKA - AUGUST 16 : Sri Lankan election staff transport ballot boxes to polling stations for the upcoming parliamentary election on August 16, 2015 in Colombo, Sri Lanka. Sri Lanka goes to the polls on 17th August 2015. (Photo by Chamila Karunarathne/Anadolu Agency/Getty Images)

කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයේ පිහිටි ජන්ද මධ්‍යස්ථානයේ රාජකාරියේ නිරතව සිටි නිලධාරීන් 51 දෙනෙක් ආහාර විෂවීම හේතුවෙන් කොළඹ ජාතික රෝහලට ඇතුලත් කර තිබෙනවා. ඒ අතර සිවිල් ආරක්ෂක බලකායේ නිලධාරීන් 04 දෙනෙකු ද සිටියි.

කොළඹ ජාතික රෝහලේ ප්‍රකාශකයෙක් සඳහන් කලේ උදෑසන ලබාදුන් ආහාර විෂවීම හේතුවෙන් මෙම පිරිස රෝහලට ගෙනා බවයි. මේ වන විට එම සියලු නිලධාරීන් ප්‍රතිකාර සඳහා රෝහලේ නේවාසික වාට්ටු වෙත යොමු කර තිබෙන බවයි.