වෙල්ගමත් ජනාධිපතිවරණයට සූදානමින්

5a05b5284663ecccd84d3245147271aa_XL
ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය තරඟකරුවෙකු ඉදිරිපත් නොකළහොත් තමා ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත් වන බව ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කුමාර වෙල්ගම පවසනවා.
ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය අපේක්ෂකයෙකු නම් කිරීමට අපොහොසත් වුවහොත්, ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා සංවිධානයේ ස්වාධීන අපේක්ෂකයෙකු ලෙස තරඟ කරන බව ඔහු වැඩි දුරටත් සදහන් කරනවා.