ශ්‍රීලනිපයේ 5කට සාමාජිකත්වය අහෝසියි

SlFP-UPF
රී ලංකා පොදුජන පෙරමුනට සහ එක්සත් ජාතික පක්ෂයට සහයෝගය දුන් නිදහස් පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු  මන්ත්‍රීවරුන් පස් දෙනෙකුගේ සාමාජිකත්වය ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය විසින් අත්හිටුවා තිබෙනවා.
ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මහලේකම් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දයාසිරි ජයසේකර මහතා පවසන්නේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් වන ලක්ෂ්මන් යාපා අබේවර්ධන, විජිත් විජයමුනි සොයිසා, එස්.බී. දිසානායක, ඩිලන් පෙරේරා සහ ඒ.එච්.එම්. ෆවුසි යන සාමාජිකයින්ගේ සාමාජිකත්වය අත්හිටවු බවයි.
ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය විසින් විනය පරීක්ෂණයක් පැවැත්වීමෙන් පසු පක්ෂ සාමාජිකත්වය අත්හිටුවා තිබෙනවා.
ලක්ෂ්මන් යාපා අබේවර්ධන, විජිත් විජයමුනි සොයිසා, එස්.බී. දිසානායක සහ ඩිලන් පෙරේරා ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ  වෙතින් සාමාජිකත්වය ද විජිත් විජයමුනි සොයිසා සහ ඒ.එච්.එම්. ෆවුසි එක්සත් ජාතික පක්ෂය සමඟ කටයුතු කර තිබෙනවා