මුලතිව් පිපුරුම් හඩක්

bomb blast
මුලතිව්,මුල්ලිවයික්කාල් ප්‍ර‍දේශයේ ඊයේ (09) රාත්‍රියේ දැඩි පුපුරණ හඬක් වැනි හඩක් ඇසී තිබෙනවා.
මුල්ලිවයිකාල්  681බළසේනා මුලස්ථානය හා මුලතිව් නාවික හමුදා කදවුරු භූමිය පිහිටි අතරමැදි කලාපයේ අදාළ පිපිරීම් හඩ ඇසුණු බව මුල්ලිවයික්කාල් ප්‍රදේශවාසීන් පවසා ඇති අතර සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් මුලතිව් පොලිසියෙන් විමර්ශනය කරණ අතර අදාළ පිපිරීම් හේතුවෙන් කිසිවෙකුටත් හානියක් සිදුවී නොමැත.
යුද්ධයේ අවසන් සටන් මුල්තිව් මුල්ලිවයික්කාල් ප්‍රදේශය කේන්ද්‍ර කර ගනිමින් පැවැත්වු අතර, ආරක්ෂක අංශහා එල් ටී ටී ඊ සංවිධානය සිට සටන් වෙනුවෙන් යොදාගත් පුපුරණ ද්‍රව්‍ය අදාළ ප්‍රදේශයන්ගේ පවතින බව මුලතිව් ආරක්ෂක අංශ පවසනවා.