පේරාදෙණිය සහ මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලවල ශාඛා මාලදිවයිනේ…

38c64b8fe0d6487dd5947c121c5edf4e_L

පේරාදෙණිය සහ මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලවල ශාඛා මාලදිවයිනේ…

පේරාදෙණිය සහ මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලවල ශාඛා මාලදිවයිනේ පිහිටුවීමට එම රටේ ජනාධිපතිවරයා එකඟතාව පළ කොට ඇතැයි වාර්තාවනවා.

ඉතිහාසයේ පළමුවරටයි ශ්‍රී ලංකාවේ විශ්වවිද්‍යාලවල ශාඛා පිටරටක පිහිටු වීමට ලැබීම මෙලෙසින් සිදුවන්නේ.

මාලදිවයිනේ ජනපතිවරයා නොබෝදා ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණි අවස්ථාවේ ජනපති සහ අගමැති සමඟ පැවැති සාකච්ඡාවේදී අමාත්‍ය රවුෆ් හකීම් මහතා කරන ලද යෝජනාවකට අනුව මාලදිවයිනේ ජනාධිපති විසින් මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා එකඟත්වය පළ කර මාලදිවයිනේ තනි දූපතක් මේ සදහා ලබා දීමට පොරොන්දු වූ බව වාර්තා වනවා.

එහි සිටින ශිෂ්‍යයන් මුල් අවුරුදු දෙකේ මාලදිවයින් ශාඛාවෙන් අධ්‍යපන කටයුතු හදාරා අවසන් අවුරුදු දෙකේ ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණ එම පාඨමාලාව සම්පූර්ණ කරනු ඇති.