23
රටේ මතු වී ඇති වාතාවරනය හමුවේ රාජ්‍යඅමාත්‍යාංශවල  හිටපු අමාත්‍යවරුන් හෝ ආධාරකරුවන් කලබල ඇති කළහොත් පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකායේ සහාය සඳහා යුද හමුදාව යෙදවීම සඳහා සීරුවෙන් තබන්න නියෝග කර තිබේ .