අගමැති ආරක්ෂක අංශයේ වෙනසක්!

primeministry
සහකාර පොලිස් අධිකාරී සරත්චන්ද්‍ර ගුණතිලක මහතා අගමැති ආරක්ෂක අංශයේ නව වැඩබලන අධ්‍යක්ෂක ලෙස පත්කෙරේ.
මෙතෙක් එම සේවයේ නිරතව සිටි ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී අසංක කුරුවිට මහතා පොලිස් විභාග කොට්ඨාශයේ අධ්‍යක්ෂක ලෙස පත් කර ඇත.