රුපියලේ දැවැන්ත නැගී සිටීමක්

rup
ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ දෛනික විනිමය වාර්තා වලට අනුව ඇමරිකානු එක්සත් ජනපද ඩොලරයක ගැනුම් මිල රු.171.9317 ක් වශයෙන්ද විකුණුම් මිල රු.175.8240 ක් වශයෙන්ද සටහන් වුණා.
පසුගිය 02දා ඩොලරයක ගැනුම් මිල රු.173.4281ක් හා විකුනුම් මිල රු.177.3261ක් වූ අතර එය මෙතෙක් ඉතිහාසයේ එක්සත් ජනපද ඩොලරය වෙනුවෙන් නියම වූ වැඩිම රුපියල් අගය ලෙස වාර්තා විය.
ඩොලරයට සාපේක්ෂව රුපියලේ අගයද අද තවදුරටත් අවප්‍රමාණ වෙමින් නව වාර්තාගත අගයක් සඳහන් කර තිබේ. රුපියල අවප්‍රමාණ වීමේ කැපී පෙනෙන අඩුවීමක් මෙලෙස වාර්තා වුණේ පසුගියදා නව ආණ්ඩුව පත්වීමත් සමග කොටස් වෙළෙඳපොළ තුළ ශීඝ්‍ර වර්ධනයක් ද පෙන්නුම් කරමින් කරමිනි.