පාර්ලිමේන්තුව කල් තැබීම අවලංගුයි

breaking
අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද  රාජපක්ෂ සමග විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්ය වරුන්ගේ හමුවක් අද දින පැවැත් වුණා.
අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලයේ පැවැති මෙම  හමුව සඳහා දිවයිනේ සියලුම ප්‍රදේශ නියෝජනය කරමින් ආචාර්යවරුන් පැමිණ සිටි අතර එහිදී ඔවුන් මුහුණ දෙන ගැටලු සම්බන්ධයෙන් සහ ඉදිරියේදී සිදුවිය   යුතු වෙනස්කම් සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කරන ලදී.
ඒ අතරවාරය වාරයේ ලැබුණු දුරකථන ඇමතුමකට සවන් දීමෙන් අනතුරුව අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද  රාජපක්ෂ මහතා ප්‍රකාශ කළේ පාර්ලිමේන්තුව එළඹෙන 05වනදා යලි කැඳවීමට ජනාධිපතිවරයා  තීරණය කර ඇති බවයි.