ඇමරිකාවේ සකසා ලංකාවේ ආණ්ඩුවට යවල – ඇමරිකානු කොංග‍්‍රස් මන්තී‍්‍ර ඬේවිඞ් ප‍්‍රයිස්

David Price

ශී‍්‍ර ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ සම්මත කළ යුතු ව්‍යවස්ථාව ඇමරිකාවේ සකසා ලංකාවේ ආණ්ඩුවට යවා ඇතැයි ඇමරිකානු කොංග‍්‍රස් මන්තී‍්‍ර ඬේවිඞ් ප‍්‍රයිස් මහතා ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ මන්තී‍්‍ර නියෝජිත පිරිසකට පවසා තිබේ. 

ඔහු මෙලෙස පවසා ඇත්තේ ශී‍්‍ර ලංකාවේන් ඇමරිකාවට ගිය නියෝජිත පිරිසක් සමඟ පැවැති සාකච්ඡුාවක් අතරතුරදිය.

එම නියෝජිත  පිරිසට ඇතුළත්ව ඇත්තේ අමාත්‍ය වසන්ත අලූවිහාරේ, එ්. සරවනභවන්, අනුරාධ ජයරත්න, බුද්ධධික පතිරණ සහ කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල යන පාර්ලිමේනතු මන්තී‍්‍රවරුන්ය. 

මෙම නියෝජිත කණා්ඩායම සිටි මන්තී‍්‍රවරුන් අතර වැඩි පිරිස ආණ්ඩුවට සම්බන්ධ මන්තී‍්‍රවරුන් වන අතර එ්කාබද්ධ විපක්ෂයේ මන්තී‍්‍රවරයෙක් වශයෙන් සිට ඇත්තේ කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල මන්තී‍්‍රවරයා පමණි.

ඇමරිකාවට ගිය ශී‍්‍ර ලංකා පාර්ලිමේන්තු නියේජිත පිරිසට කොංග‍්‍රස් මන්තී‍්‍ර ඬේවිඞ් ප‍්‍රයිස් කෙළින්ම සදහන් කර ඇත්තේ නව ව්‍යවස්ථාවේ අවසාන කෙටුම්පත ශී‍්‍ර ලංකා ආණ්ඩුවට දැනටමත් යවා ඇති බවයි.

එහිදී අදහස් දැක්වා ඇති ඬේවිස් ප‍්‍රයිස් වැඩිදුරටත් සදහන් කර ඇත්තේ ශී‍්‍ර ලංකා පාර්ලිමේනතුවේ සියලූ දෙනා එය පිළීගෙන ඇතත, හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා නියෝජනය කරන එ්කාබද්ධ විපක්ෂය පමණක් ඊට විරුද්ධව ඇති බවයි.

නියෝජිත කණ්ඩායමේ සිටි සියලූ මන්ති‍්‍රවරුන් ආණ්ඩු පක්ෂය නියෝජනය කරන්නන් යැයි සිතා ඬේවිඞ් ප‍්‍රයිස් අදහස් දක්වන බව තේරුම් ගත් කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල මහතා එ් අවස්ථාවේදී වහා නැගිට සඳහන් කර ඇත්තේ තමන් මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ කණ්ඩායම නියෝජනය කරන බවයි.