පළාත් පාලන මැතිවරණය අනිවාර්යයෙන්ම ජනවාරියේදී

Chandima W
පළාත් පාලන මැතිවරණය එළඹෙන ජනවාරි මාසයේ දී අනිවාර්යයෙන්ම පැවැත් වෙන බව නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු අමාත්‍ය චන්දිම වීරක්කොඩි මහතා පවසයි.
ගාල්ල ප්‍රදේශයේ දී මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් ඔහු මේ බව පැවසීය.
ජනතාවට පිළිතුරු දිය හැකි ලෙස කොට්ඨාශ ක්‍රමය හා මිශ්‍ර ක්‍රමයක් යටතේ කඩිනමින් මැතිවරණයක් වෙත යෑම තමන්ගේ ද ඉල්ලීම වන බව අමාත්‍යවරයා මෙහිදී වැඩිදුරටත් පැවසීය.
පළාත් පාලන මැතිවරණය සීමා නිර්ණය කිරීම මාස 4ක් ඇතුළත පනතට අනුව සිදු කළ යුතු බවත් ඉන් පසු මැතිවරණයක් වෙත යොමු විය හැකි බවත් ඔහු සඳහන් කළේ