වෙලාව ආවම මම එනවා – තිස්ස අත්තනායක

Tissa Aththanayake

සුදුසු අවස්ථාව පැමිණි පසු තමා ක්‍රියාකාරී දේශපාලන කටයුතු වලට  යොමු වන බව එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ හිටපු මහ ලේකම් තිස්ස අත්තනායක මහතා පවසයි.

ඔහු පෙන්වාදෙන්නේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් මේ වන විටත් තමාට විවිධ ආරාධනා ලැබී ඇති බවයි.

මහනුවර ප්‍රදේශයේ පැවති ආගමික උත්සවයකට සහභාගීවීමෙන්  අනතුරුව මාධ්‍යවේදීන් නැගූ ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු ලබාදෙමින් තිස්ස අත්තනායක මහතා මෙම අදහස් ප්‍රකාශ කළේය