අමෙරිකාවේ හිටපු ශ්‍රී ලංකා තානාපතිට රට යන්න අවසර

Jaliya

අමෙරිකාවේ හිටපු ශ්‍රී ලංකා තානාපති ජාලිය වික්‍රමසූරිය මහතාට විදෙස්ගත වීම සඳහා අවසර ලබා දී තිබේ.

කොටුව මහේස්ත්‍රාත් ලංකා ජයරත්න මෙනෙවිය විසින් අදාළ අවසරය ලබාදී ඇති අතර එය සති 8ක කාලයක් සඳහා බව වාර්තා වෙයි.