සරුංගල් එක්ක පිය නැගූ දස වසරක්..

Kites

සරුංගල්යැවීමවිනෝදාංශයක්ලෙසින්පමණක්නොවක්‍රීඩාවක්ලෙසටදප්‍රචලිතකිරීමමෙන්මඑයවැදගත්සමාජපණිවිඩයක්ගෙනයාහැකිමෙවලමක් ලෙසටදඅවබෝධකරගත්තරුණපිරිසක ගේඑකමුතුවෙන්ගොඩනැගුණුශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික සරුංගල් සංවිධානය වන ‘කයිට්ශ්‍රී ලංකා’සංවිධානය, ශ්‍රී ලංකාවේ සංස්කෘතික ප්‍රෞඩත්වය සහදේශීය උරුමයන් සරුංගලය ආශ්‍රයෙන් ලොවටම විදහා දැක්වූ සංවිධානයකි.

කයිට්ශ්‍රී ලංකාසංවිධානයේ ප්‍රමුඛතමව්‍යාපෘතියලෙසින්වාර්ෂිකවසංවිධානය කරනුලබනලංකාවේජාතිකසරුංගල් සැණකෙළිය වනනිල්අහසේවසන්තයදිවයිනේවැඩිමකාලයක්සාර්ථකව පැවැත්වුඑකමසරුංගල් සැණකෙළියවේ.දිවයිනපුරාජාත්‍යන්තර සරුංගල් සැණකෙළි මෙන්ම සරුංගල් ආශ්‍රිත වැඩමුළුනේවාසික කඳවුරුසරුංගල් ආශ්‍රිත මෝස්තරනිරූපන සංදර්ශනඡායාරූපතරගාවලිසිනමා උළෙල,චිත්‍රවැනිනිර්මාණ තරගාවලිආදි වශයෙන් විශාල වැඩසටහන් රාශියක් පසුගිය දස වසර පුරාවට මෙමසංවිධානය විසින්පවත්වා ඇත.

ශ්‍රී ලංකාව තුල ජාත්‍යන්තර ආයෝජකයින් ලෙස කටයුතු කරන ලෝකයේ ප්‍රමුඛ පෙළේ හෝටල් ජාල විසින් මෙන්මශ්‍රී ලංකාවේ විවිධ ජනප්‍රිය රූපවාහිනී මාධ්‍ය ආයතන මගින් පැවැත්වූ සරුංගල් සැණකෙළි සහ රජයේ අමාත්‍යංශආයතනරාජ්‍ය නොවන ජාත්‍යන්තර සංවිධාන,පෞද්ගලික ආයතනවිවිධ ස්වේච්ඡා තරුණ සංවිධාන මගින් සංවිධානය කල සරුංගල් සැණකෙළි සඳහා උපදේශකත්වය සැපයීමටද, ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතියේ විනිශ්චය කරුවන් ලෙස කටයුතු කිරීමටද කයිට් ශ්‍රී ලංකා සංවිධානය පසුගිය වසර ගණනාව තුල සමත්වීඇත.

ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක ප්‍රවර්ධනය උදෙසාද විශාල දායකත්වයක් දක්වා ඇති මෙම සංවිධානය,ලොවපුරාපැවැතිජාත්‍යන්තර සරුංගල් සැණකෙළි සහ තරගාවලිරැසක් සඳහා වසර ගණනාවක්පුරා,ශ්‍රී ලංකාවේජාතික අනන්‍යතාවයත්සංස්කෘතියත්දේශීයත්වයත් රැගෙනයමින් රට වෙනුවෙන්අගනාමෙහෙවරක්ඉටුකරඇත.

2017වර්ෂයේදී සිය අභිමානව ගමන්මගේදසවර්ෂපුර්ණයසාඩම්බරයෙන්සැමරීමටසුදානම් වන කයිට් ශ්‍රී ලංකා සංවිධානය ඊට සමගාමීව පසුගියදා පැවැත්වු මහසභා රැස්වීමේ දීඉදිරිවසරසඳහානවනිලධාරි මණ්ඩලයක්තෝරාපත්කරගත්අතරඅභිනවයෙන්පත්වුනවනිලධාරි මණ්ඩලයපහතපරිදිය.

සභාපති – ප්‍රසන්න අටුළුගම

ලේකම් – තේජිත සෞභාග්‍ය එදිරිසිංහ

භාණ්ඩාගාරික – එරන්ද ප්‍රනාන්දු

උප සභාපති – මිල්ටන් පිරිස්

ඉසවු කළමණාකරු – රජිත හේරත්

ජාත්‍යන්තර සම්බන්ධීකාරක – ශිරෝමි සමරකෝන්

සම සංවිධායක – මහේෂ් රණසිංහඑම්. සමීර්ෂෙහාන් ප්‍රනාන්දු

මාධ්‍ය සම්බන්ධීකාරක – සමන්ප්‍රියංකර නම්මුණිගේ

මුල්‍ය උත්පාදන කළමණාකරු – සුරංගිකා ලක්ෂි

එමෙන්ම‘නිල්අහසේවසන්තය’ජාතිකසරුංගල් සැණකෙළිය පැවැත්වීමත්,එයටසමගාමීව කයිට්ශ්‍රී ලංකාසංවිධානයේ දසවන සංවත්සරය සැමරීමත්මෙම වසරේ අගෝස්තු මස 11,12,13  දිනයන්හි කොළඹ දී සහ මීගමුවේදී අතිඋත්කර්ෂවත් අයුරින් පැවැත්වීමට නියමිතඅතරදිවයිනේ ලක්ෂ සංඛ්‍යාතසරුංගල් ලෝලීන් හට ඒ සමග එක්වීමට කයිට්ශ්‍රී ලංකා සංවිධානය ආරාධනාකරසිටියි.

Web – kitesrilanka.lk
Email – info@kitesrilanka.lk , kitesrilanka@gmail.com
Face Book – Kite Sri Lanka Organization