කැලිකසළ බැහැර කිරීමට ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් අවශ්‍යයි -ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරනයට යොමු කළ පෙත්සම් විභාගය කල් ය

B

කැලිකසළ බැහැර කිරීම පිළිබඳව ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් සකස් කරන ලෙස රජයට නියම කරන ලෙස ඉල්ලා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට ගොනු කළ පෙත්සමක් සලකා බැලීම කල්දමා තිබේ.

පරිසර යුක්ති කේන්ද්‍රය විසින් ඉදිරිපත් කළ පෙත්සමෙන් ජනාධිපතිවරයා, මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය, කොළඹ මහනගර සභාව ඇතුළු පාර්ශව කිහිපයක් වගඋත්තරකරුවන් වශයෙන් නම් කර ඇති බව වාර්තා වේ.

කැලිකසළ බැහැර කිරීම පිළිබඳව විධිමත්, විද්‍යාත්මක ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් නොමැතිකමින් ගැටළු රාශියක් පැනනැඟී ඇති බවත්, මීතොටමුල්ල ඛේදවාචකය එයින් එකක් පමණක් බවත්, රට පුරා එවැනි ගැටළු දකින්නට ඇති බවත් පෙත්සම්කරුවන් පෙන්වාදී තිබේ.

මේ හේතුව නිසා කසළ බැහැර කිරීම සම්බන්ධයෙන් ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් සකසන ලෙස රජයට නියෝගයක් නිකුත් කරන මෙන් පෙත්සම්කරුවන් විසින් ඉල්ලා තිබේ.

මෙහිදී වගඋත්තරකාර පාර්ශවය වෙනුවෙන් පෙනී සිටි රජයේ නීතිඥයින් පවසා ඇත්තේ මෙම සිද්ධියට අදාළව කරුණු අධ්‍යයනය කිරීමකින් තොරව යමක් ප්‍රකාශ කළ නොහැකි බව හා ඒ හේතුවෙන් කරුණු අධ්‍යයනය කිරීම සඳහා කාලය අවශ්‍ය බවයි.

ඉදිරිපත්වූ කරුණු සලකා බැලූ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් අදාළ පෙත්සම අගෝස්තු 09 වන දින යළි කැඳවීමටත්, එදිනට පෙත්සම සලකා බැලීමටත් තීරණය කළ බව වාර්තා වේ.