සයිටම් ආයතනය ජනසතු කරන්න- නැත්නම් අඛණ්ඩ වර්ජනයක් – GMOA

SAITM-
සයිටම් ආයතනය ජනසතු කර එම ආයතනයේ දැනට ඉගෙනුම ලබන සිසුන්ට ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාව පිළිගන්නා විසඳුමක් ලබා දීමට කමිටුවක් පත් කරන ලෙස රජයට යෝජනා ඉදිරිපත් කිරීමට රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය තීරණය කර තිබේ.
ඒ අනුව මුලික කරුණු 5 කින් සමන්විතව මෙම යෝජනාවලිය සකස් වී ඇත.
අද(29) පැවති රැස් වු එම සංගමයේ මධ්‍යම කාරක සභාව විසින් මෙම තීරණය ඒකමතිකව තීරණය කළ බවත් මෙම තීරණයන්ට රජය නිසි ලෙස ප්‍රතිචාර නොදක්වන්නේ නම් අඛණ්ඩ වැඩ වර්ජනයක් සඳහා යොමු වන බව ද රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමයේ මාධ්‍ය ලේකම් සමන්ත ආනන්ද මහතා පවසයි.
මෙහිදි මුලික කරුණු 3 ක් පිළිබඳ මධ්‍යම කාරක සභාව තුළදී සාකච්ඡාවට යොමුව තිබේ.
මධ්‍යම කාරක සභා රැස්වීමෙන් අනතුරුව පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක් වෙමින් ඒ සමන්ත ආනන්ද මහතා මෙම අදහස් පළ කළේය.