තැපැල් වර්ජනය අඛණ්ඩව ඉදිරියට – තැපැල් වෘත්තිය සමිති පෙරමුණ

postal-service

නුවරඑළිය, මහනුවර හා ගාල්ල හා කොටුව තැපැල් කාර්යාල ගොඩනැගිලිවලින් තැපැල් කාර්යාල ඉවත් කර සංචාරක හෝටල් ඉදිකිරීමට රජය ගෙන ඇති තීරණයට විරෝධතාවය පලකිරීම ඇතුළු ඉල්ලීම් තුනක් මුල් කරගනිමින් තැපැල් සේවකයන් දියත් කළ වැඩ වර්ජනය අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යන බව ඒකාබද්ධ තැපැල් වෘත්තිය සමිති පෙරමුණේ කැදවුම්කරු බොස්ටන් ලංකා අප කළ විමසීමකට පිළිතුරු වශයෙන් පැවසීය.

මේ වන විට සිය ගැටලු සදහා විසදුම් ලබාදීමට කිසිදු පාර්ෂවයක් ඉදිරිපත්ව නැති බවද හෙතෙම අවධාරණය කළේය.

වර්ජනය හේතුවෙන් මේ වන විට දිවයින පුරා තැපැල් කාර්යාල 653ක් හා උපතැපැල් කාර්යාල 3410ක් අඩපණව ඇති බවද වෘත්තිය සමිති පෙරමුණේ කැදවුම්කරු සදහන් කළේය.

එසේම වැඩ වර්ජනය හේතුවෙන් ඊයේ මධ්‍යම රාත්‍රිය වන විට කොළඹ මධ්‍යම තැපැල් හුවමාරැවේ පමණක් ලිපි ලක්ෂයක් පමණ ගොඩගැසී ඇති බවද හෙතෙම පැවසීය.