කොළඹ කුණු මුතුරාජවලට බැහැර කිරීමට එරෙහිව පෙත්සම 20දා සළකා බැලීමට නියමිතයි

waste dump
කොළඹ නගරයේ එක්රැස් වන කැලිකසළි මුතුරාජවෙල රක්ෂිතයට බැහැර කිරීම වැළැක්වීමේ නියෝගයක් නිකුත් කරන ලෙස ඉල්ලා ගොනු කළ මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සමක් ජූලි මස 20 වනදා සලකා බැලීමට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය තීරණය කර තිබේ.
මුතුරාජවෙල ප්‍රදේශයේ පදිංචිකරුවන් 35 දෙනෙකු විසින් අදාළ මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සම ගොනු කර තිබුණි.
පෙත්සමේ වගඋත්තරකරුවන් ලෙස කොළඹ මහනගර සභාව, මධ්‍යම පරිසරඅධිකාරිය හා භූවිද්‍යා හා පතල් කාර්යාංශය ඇතුළු පිරිසක් නම් කර ඇත.
අග්‍රවිනිශ්චකාර ප්‍රියශාන්ත් ඩෙප්ත් හා අනිල් ගුණරත්න යන විනිසුරුවන් හමුවේ මෙම පෙත්සම කැඳවනු ලැබීය.
එහිදි මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය හා භූවිද්‍යා හා පතල් කාර්යාංශය වෙනුවෙන් පෙනීසිටි රජයේ නිතීඥයා පවසා සිටියේ පෙත්සමට අදාළ උපදෙස් ලබා ගැනීමට කල් අවශ්‍ය වන බවයි.
ඒ අනුව ඉදිරිපත් වු කරුණු සලකා බැලීමෙන් අනතුරුව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය ජුලි මස 20 තෙක් කල් තැබු අතර එදිනට ඉල්ලීමට අදාළ කරුණු දක්වන ලෙස පැවසීය.