එක්සත් ජාතික පක්ෂයට තවත් අමාත්‍යයධුරයක් ?

North-Central-Provincial-Council

උතුරුමැද පළාත් සභාවේ බලය වෙනස් කිරීමට උත්සහ දැරීමෙන් සිදු වන්නේ එම පළාත් සභාව තුළ ද එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය සහ එක්සත් ජාතික පක්ෂය අතර සහයෝගයෙන් බලය පිහිටුවීමට අවස්ථාව ලබාදීම බව අමාත්‍ය  දයාසිරි ජයසේකර මහතා පවසයි.

අමාත්‍යවරයා පෙන්වා දෙන්නේ එමඟින් සිදු වන්නේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයට  තවත් අමාත්‍යයධුරයක් ලබාදීමට සිදුවීම බවය.

එම පළාත් සභාවේ එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන මන්ත්‍රීවරුන් පිරිසක් ස්වාධීනවීමට තීරණය කිරීම හේතුවෙන් එහි බහුතර බලය පිළිබඳ  ගැටළුවක් මතුව තිබේ.

කෙසේ වුවද උතුරු මැද පළාත් සභාවේ විපක්ෂ නායක අනිල් රත්නායක මහතා මේ සම්බන්ධයෙන් අභියෝගයක් ඉදිරිපත් කළේය.

මේ සම්බන්ධයෙන් අදහස් පළ කල බස්නාහිර පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍ය ඉසුර දේවප්‍රිය මහතා ප්‍රකාශ කළේ පළාත් සභාවල ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට ඇති බලයේ කිසිදු වෙනසක් සිදු නොවන බවය.