නොනිදන කේතුමතියේ පින්වතුන්ෙග් අවධාය පිණිසයි

නිරාශා පියවදනි

මේ නොනිදන කේතුමතියේ එක් රැයකට පුළුස්සන රුපියල් ශත ගැන වරක් මා මිතුරෙකු කිව්ෙව් ෙමෙස්ය.

“ආතල් එක කියන්නෙ ඒකටනෙ බං සල්ලි තියෙන් පිස්සු නටලා ජොලියෙ ඉන්න. කොහොමත් මං නම් එක නයිට් එකකට ලක්ෂෙ පන්නනවා. අපෝ ඕවානම් මොනාද බං සොමියෙ ඉන්න එපාය.”

පිරිසක් සල්ලිවලින් බඩ පිනුම් ගසනා මේ කේතුමතියේම හිසට වහලක් තනා ගැනීමට හෝ කුසට අහරක් සරි කර ගැනීමට නොහැකිව සෝගින්නෙන් දැවෙන ජීවිත එමටය. සොමිබර ජීවිතයක් වෙනුවෙන් සමාජ ශාලා පොහොසත් කරවන පින් ඇත්තන් ඇතුළු සියලු පින්වතුන්ෙග්  දැන ගැනීම පිණිස ෙබාස්ටන් ලංකා වරින්වර එවැනි ජීවිත පිළිබද පළ කරන්නේ එබැවිනි.
ලෙල්ලු‍ෙ පිටියේ  උපන් 35 හැවිරිදි දිනේශ් කුමාරට අගහිගකම් අරුමයක් නොවේ. පැමිණි දුක් පැණි රසයි කියා ඔහු ධෛර්යෙන් දිවිය හා පොර බැදූවද විවාහයෙන් පසු දරු දෙදෙනාත් සමග ඒ අරගලය සිතූ තරම් පහසු නැති බැව් වැටහෙන්නට විය. මේ වන විට වයස අවු 02ක් වයසැති ඇසිනි හිමාෂා දියණියත් සිව් මස් වියැති දිලූෂ දිනෙත් පුතණුවනුත් බිරියත් සමගින් ඔහු වෙසන්නේ අනාරක්ෂිත පැල්පතකය.
 නිවසක් ෙනාකියා ඒයට පැල්පතක් යැයි පැවසුෙව් නිවසක තිබිය යුතු ප්‍රාථමික ගණෙය් අාරක්ෂාවවත් බිළිදුන් ෙදෙදනකු ද සමගින් දිවි ෙගවන ෙම් පවුලට ඒ් වහල යට ෙනාලැෙබන බැවිනි.
ඔහු අයැද සිටින්න් සැප සම්පත් මවා ෙදන කප්රුකක් නොවේ. සිය දුගී පැල්පත නිවහනක් කර ගැනීමට පුංචි සහයක් පමණි.
“දුවගෙ ආරක්ෂාව ගැන වැඩිපුර හිතලයි මේ ඉල්ලීම කරන්න හිතුවෙ. අපිිට මේ ගේ ටිකක් ආරක්ෂාකාරී ඇති විදියට හදලා දෙන්න කාටහරි උදව් කරන්න පුළුවන්නම් ඒ ඇති. කුලී වැඩ කරලා හොයා ගන්න සොච්චමෙන් දවස ගෙවා ගන්නෙත් පුදුම දුකක් විදලා.” කුමාර සිය අහිංසක අපේක්ෂාව අකුරු කළේ එලෙසින්.
දහසින් බැදි තොරන්, උත්සව සැණකෙළීවලට දිනපතා  ඔබ කොතරම්නම් මුදල් වැය කරනවාද?ඒයින් පුංචි මුදලක් ෙම් අහිසංක ජීවිතවලට ඒළියක් ෙගෙනන්නට ෙවන් කළ හැකිනම් මනුෂ්‍යත්වයට ඔබ සැබෑ අරුතක් තිළිණ කරනු අැත.
 ඔහුව සම්බන්ධ කරගැනීමට –
අැල්ගිරි පතිරණෙග් දි ෙන්ෂ් කුමාර – 1/30, පතුල්ගාන, ෙලල්ලුපිටිය
 හැදුනුම්පත් අංකය – 820354940V
දුරකථන අංකය – 0750985838
වි ෙශ්ෂ ස්තුතිය – ෙතාරතුරු ලබා දුන්  සුභාෂ් අසංකට