රවින්දා කාටත් හොරෙන් හදන්න ගිය චිත්‍රපටිය අතරමග ?

Senkottan-Masimbula

රවින්දා කාටත් හොරෙන් හදන්න ගිය චිත්‍රපටිය අතරමග ? සෙන්කොට්ටන්. නවකතාව කවුරුත් කියවපු අතිශය රසවත් නවකතාවක්නෙ.ඉතින් මේ කතාව ලියපු මහින්ද ප්‍රසාද් මස්ඉඹුල ට ඒකට ගොඩක් හොද ප්‍රතිචාරත් ලැබුනා.

දැන් ලැ‍බෙන අලුත්ම ආරංචිය වෙන්නේ මේ කතා පොත කියවපු රවින්ද්‍ර රන්දෙනිය දක්ෂ ප්‍රවීන රංගනශිල්පියා සෙන්කොට්ටන් කතාව චිත්‍රපටය ට නගන්න උත්සහයක් තියෙනව කියන එක.ඔය ආරංචිය දැන් ටික කාලයක් වෙනවා.ඒත් දැන් දැන් මේ සෙන්කොට්ටන් කතාව ගැන සද්ද බද්දයක් නෑ.රවින්ද්‍ර ට සෙන්කොට්ටන් අමතකවෙලා නම් මහින්ද ප්‍රසාද් තව කෙනෙක් එක්ක එකතුවෙලා චිත්‍රපටිය හදයිද කියල බලන් ඉන්න වෙනව.
නදීෂ් නිර්මාණ හේරත්